Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 132068 View view 3.215.79.204 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดการตรวจ ATK ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
: 11/03/2022
: 06:22 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่7 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
: 06/03/2022
: 21:55 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่2 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
: 09/01/2022
: 07:40 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
: 30/10/2021
: 14:36 น.
เอกวัฒน์ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่ 11
: 08/09/2021
: 08:29 น.
เอกวัฒน์ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่ 10
: 03/09/2021
: 20:01 น.
เอกวัฒน์ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญฉบับที่9
: 29/08/2021
: 06:03 น.
เอกวัฒน์ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่2
: 08/01/2021
: 19:45 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่1
: 03/01/2021
: 19:43 น.
เอกวัฒน์น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
: 14/10/2020
: 16:29 น.
เอกวัฒน์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนมัธยมพรสาราญ
: 30/09/2020
: 10:41 น.
เอกวัฒน์ค่ายวัยใส
: 19/09/2020
: 07:24 น.
เอกวัฒน์ค่ายวัยใส
: 19/09/2020
: 07:23 น.
เอกวัฒน์วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
: 12/08/2020
: 11:09 น.
เอกวัฒน์ต้อนรับ นายประเสริฐ ศรีแสนปาง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ
: 22/03/2020
: 23:13 น.
เอกวัฒน์วันแม่แห่งชาติ
: 12/08/2019
: 12:27 น.
เอกวัฒน์มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
: 06/08/2019
: 16:07 น.
เอกวัฒน์กิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
: 24/02/2019
: 05:53 น.กิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสือสานประเพณี
: 04/12/2018
: 05:14 น.
เอกวัฒน์"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
: 21/11/2018
: 16:58 น.
เอกวัฒน์พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 61
: 29/06/2018
: 20:45 น.
เอกวัฒน์กีฬาสีภายในต้านยาเสพติด 2561
: 22/06/2018
: 04:43 น.
เอกวัฒน์ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/61
: 28/05/2018
: 12:20 น.
เอกวัฒน์การประเมินผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
: 20/03/2018
: 16:09 น.
ครูเอกวัฒน์การนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 32
: 16/03/2018
: 06:11 น.กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
: 16/03/2018
: 11:58 น.
ครูเอกวัฒน์มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
: 10/03/2018
: 10:34 น.
Aekawatกิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
: 23/01/2018
: 15:44 น.
ครูเอกวัฒน์กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง
: 23/01/2018
: 22:29 น.
ครูเอกวัฒน์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
: 10/03/2018
: 10:34 น.
ครูเอกวัฒน์ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
: 16/03/2018
: 11:58 น.
ครูเอกวัฒน์
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  Tel: 044-666-227, Fax 044-666-227
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook     rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ