Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 4020 View view 54.80.189.255 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดการประเมินผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
: 20/03/2018
: 16:09 น.
ครูเอกวัฒน์การนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 32
: 16/03/2018
: 06:11 น.กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
: 16/03/2018
: 11:58 น.
ครูเอกวัฒน์มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
: 10/03/2018
: 10:34 น.
Aekawatกิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
: 23/01/2018
: 15:44 น.
ครูเอกวัฒน์กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง
: 23/01/2018
: 22:29 น.
ครูเอกวัฒน์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
: 10/03/2018
: 10:34 น.
ครูเอกวัฒน์ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
: 16/03/2018
: 11:58 น.
ครูเอกวัฒน์
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook     rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ