กิจกรรมวันที่ 2018-06-29
วันกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2561
รายละเอียด/กำหนดการ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องจากในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ บริเวณโรงเรียนมัธยมพรสำราญ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ณ บริเวณโรงเรียนมัธยมพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ # Cr.ภาพโดยครูจันทร์ประภัสสอน