เรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  เรื่อง การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษษประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/02/2018 เวลา  : 13:42 น. โดย  : ครูรุ่งไพลิน
โหลด1 : 0602181341IWCDG1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save