เรียน ครูทุกท่าน
  เรื่อง เกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรม ปี 61

  เนื้อหาโดยย่อ :
 https://drive.google.com/drive/folders/11a-PQQf5HfY6xQVPOVkBnw-b-i7NcUzw


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/10/2018 เวลา  : 13:32 น. โดย  : เอกวัฒน์
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save