เรียน บุคคลทั่วไป
  เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๓

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนมัธยมพรสาราญ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/09/2020 เวลา  : 10:46 น. โดย  : เอกวัฒน์
โหลด1 : 30092010466XI3L1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save