เรียน คณะครูทุกท่าน
  เรื่อง รายงานการประชุมครั้งที่-๘ ๒๔-ก.ย.๖๓

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/10/2020 เวลา  : 13:14 น. โดย  : นพณัฐ
โหลด1 : 2610201314PL9B81.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save