เรียน คณะครู
  เรื่อง แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น เรียนออนไลน์ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ :
 #ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ตามประกาศของศุนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศคบ.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงแจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น เรียนออนไลน์ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาติดต่อโรงเรียนในช่วงนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 16/07/2021 เวลา  : 19:57 น. โดย  : เอกวัฒน์
โหลด1 : 1607211957OYD2Z1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save