เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  เรื่อง แบบทดสอบเก็บคะแนน ม.4

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/08/2021 เวลา  : 11:25 น. โดย  : นพณัฐ
โหลด1 : 2008211125BX9M81.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save