เรียน คณะครู
  เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Asses

  เนื้อหาโดยย่อ :
  12 พ.ย. 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง #โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ผ่านการประเมินได้คะแนน 98.46 ระดับ A อันดับที่ 27 จากจำนวน 66 โรงเรียน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/11/2021 เวลา  : 19:42 น. โดย  : เอกวัฒน์
โหลด1 : 1211211942Q7PZ31.PDF
โหลด2 : 1211211942Q7PZ32.JPG

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save