เรียน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางศึกษาโรงเรียนมัธยมพรสำราญ
  เรื่อง ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูต

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/01/2018 เวลา  : 07:16 น. โดย  : ครูเอกวัฒน์
โหลด1 : 2701180716X3QIZ1.PDF
โหลด2 : 2701180716X3QIZ2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save