เรียน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางศึกษาโรงเรียนมัธยมพรสำราญ
  เรื่อง เอกสารบรรยาย _ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ให้โหลดเอกสารนะ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/01/2018 เวลา  : 19:07 น. โดย  : ครูเอกวัฒน์
โหลด1 : 2601181907QE65M1.PDF
โหลด2 : 2601181907QE65M2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save