Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 132071 View view 3.215.79.204 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติโรงเรียน  บันทักเมื่อ 08/06/2020 11:54 น.
ประวัติการก่อตั้ง

กรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเปิดโรงเรียนสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกล
และผู้ปกครองมีฐานะยากจนได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
จึงได้ประสานงานกับสภาตำบลพรสำราญและนายอำเภอคูเมืองเพื่อขอใช้ประโยชน์
จากที่สาธารณะโคกหนองขวาง ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 85 ไร่
 
ปี พ.ศ. 2535
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมสาขาพรสำราญ  ได้รับอนุมัติจัดตั้ง โดยคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ศธ 0806/35017
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2535   และคำสั่งที่ บร (สศจ) 0027/4005 ลงวันที่ 20  ธันวาคม  2535
 
ปี  พ.ศ. 2536
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมสาขาพรสำราญได้เริ่มเปิดทำการสอน วันที่ 11 พฤษภาคม 2536 
โดยมีนายวิฑูรย์  วงศ์อิน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสาขา  และสภาตำบลพรสำราญได้สร้าง
อาคารเรียนชั่วคราวให้กับโรงเรียนจำนวน 1 หลัง 4  ห้องเรียน
 
ปี  พ.ศ. 2539
ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศชื่อ  “โรงเรียนมัธยมพรสำราญ”   
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2539  โดยมีนายวิฑูรย์  วงศ์อิน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน
 
ปี  พ.ศ. 2550
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2552    
 
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ   ตั้งอยู่หลักกิโลเมตร ที่  22   ถนนสายบุรีรัมย์ - พุทไธสง 
   เลขที่ 220 หมู่ที่ 17  บ้านหนองขวาง  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  Tel: 044-666-227, Fax 044-666-227
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ