Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 30077 View view 3.91.106.223 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  บันทักเมื่อ 07/08/2019 17:54 น.

 

นายอลงกรณ์  สุขสังข์  

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายสนิท ทองทิพย์ 

นางสาวจันจิรา ศรีโคตร 

นางสาวกานต์ธีรา  ธรรมสา 

นายยุทธพิชัย เที่ยงสันเทียะ 

นางสาวรุงไพลิน พรหมเอาะ 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานบริหารการเงินและบัญชี 
2. งานจัดตั้งงบประมาณ 
3. งานจัดสรรงบประมาณ 
4. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
5. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
6. งานตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ 
7. งานการรับสมัครเด็กเข้าเรียน 
8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการและการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดทำหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. จัดทำทะเบียนรับส่งหนังสือราชการ
3. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน
4. จัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ