Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 132068 View view 3.215.79.204 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  บันทักเมื่อ 04/12/2021 19:33 น.

   

หน้าที่รับผิดชอบ

 

1. งานบริหารการเงินและบัญชี 
2. งานจัดตั้งงบประมาณ 
3. งานจัดสรรงบประมาณ 
4. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
5. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
6. งานตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ 
7. งานการรับสมัครเด็กเข้าเรียน 
8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

งานธุรการและการเงิน

 

 

 

 

 

1. จัดทำหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. จัดทำทะเบียนรับส่งหนังสือราชการ
3. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน
4. จัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  Tel: 044-666-227, Fax 044-666-227
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ