Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 9402 View view 54.80.96.153 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ครูที่ปรึกษา  บันทักเมื่อ 18/05/2018 21:17 น.

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูประกายแก้ว  พาเจริญ (ครูแก้ว)
  ครูสุรพงษ์ ดวงภักดีรัมย์  (ครูเตี้ย)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูกานต์  หมวดใหม่ (ครูกาน)

 ครูพนิดา ทินปราณี (ครูใหม่)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูสนิท  ทองทิพย์ (ครูสนิท)
   ครูจันจิรา  ศรีโคตร  (ครูจูน)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ครูพรเพ็ญ  บรรลือทรัพย์ (ครูแอ๋ว)
   ครูนพณัฐ  มุ่งพูนกลาง (ครูเบียร์)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูจินตนา  ศรีสุข  (ครูกุ๊กไก่)
   ครูเอกวัฒน์  บัญชาเมฆ (ครูเอก)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูรุ่งไพลิน  พรหมเอาะ (ครูไข่มุก)
   ครูสุเมธ  แทนไธสง (ครูสุเมธ)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูอลงกรณ์  สุขสังข์ (ครูกร)
ครูจันทร์นิภา  จีบไธสง (ครูปิ๊ก)


ครูที่ปรึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูจันทร์ประภัสสอน  ประทุมทอง (ครูนิว)
   ครูสมพงษ์  โคมร้าย (ครูสมพงษ์)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูปุณณภา สามิบัติ  (ครูปิ๋ว)
   ครูประเกียรติ  การะพันธ์ (ครูประเกียรติ)

 


 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ