Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ครูที่ปรึกษา  บันทักเมื่อ 07/08/2019 18:29 น.

ปีการศึกษา 1/2562

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

                                                                                                                                         ครูจินตนา  ศรีสุข  (ครูกุ๊กไก่)
                                                                                                                                         ครูเอกวัฒน์  บัญชาเมฆ (ครูเอก)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

                                                                                                                                         ครูรุ่งไพลิน  พรหมเอาะ (ครูไข่มุก)
                                                                                                                                         ครูสุรพงษ์ ดวงภักดีรัมย์  (ครูเตี้ย)
                                                                                                                                          ครูนิกร เนียมสอน  (ครูเหน่ง)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

                                                                                                                               

      ครูประกายแก้ว  พาเจริญ (ครูแก้ว)

     ครูสุเมธ  แทนไธสง (ครูเมธ)
      ครูจักรกฤษณ์ ไชยศรีรัมย์ (ครูต้น)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

                                                                                                                                  ครูกานต์  หมวดใหม่ (ครูกาน)

     ครูกานต์ธีรา  ธรรมสา (ครูน้ำตาล)

     ครูพนิดา ทินปราณี (ครูใหม่)

 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

                                                                                                                                         ครูสนิท  ทองทิพย์ (ครูสนิท)
     ครูจันจิรา  ศรีโคตร  (ครูจูน)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

                                                                            

                                                                                                                                 

      ครูพรเพ็ญ  บรรลือทรัพย์ (ครูแอ๋ว)

        ครูนพณัฐ  มุ่งพูนกลาง (ครูเบียร์)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                                                                                                                                         ครูปุณณภา สามิบัติ  (ครูปิ๋ว)
       ครูประเกียรติ  การะพันธ์ (ครูประเกียรติ)

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

        ครูอรงกรณ์  สุขสังข์ (ครูกร)                                                                            
       ครูจันทร์นิภา  จีบไธสง (ครูปิ๊ก)


ครูที่ปรึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                                                                                                                      ครูจันทร์ประภัสสอน  ประทุมทอง (ครูนิว)
  ครูยุทธพิชัย  เที่ยงสันเทียะ (ครูเม่น)

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ