Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : คณะกรรมการสถานศึกษา  บันทักเมื่อ 02/06/2018 04:57 น.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

1.

 นายวีระเดช ตั้งตรงเวชกิจ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ประธานกรรมการ

2.

 นายสมหมาย กัวศิริกุล

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 รองประธานกรรมการ

3.

 นางทองอินทร์ เกตุแก้วเกี้ยง

 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 กรรมการ

4.

 นายวรโชติ โยชัยเหลี่ยม

 ผู้แทนองค์กรและชุมชน

 กรรมการ

5.

 นายแว คำสมบัติ  

 ผู้แทนผู้ปกครอง

 กรรมการ

6.

 นายภานุมาศ ดอมไธสง

 ผู้แทนศิษย์เก่า

 กรรมการ

7.

 นายอลงกรณ์ สุขสังข์ 

 ผู้แทนครู

 กรรมการ

8.

 นายจวน โชคสนิทวงศ์ 

 ผู้แทนองค์กรศาสนา

 กรรมการ

9.

 นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ