Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ทำเนียบผู้บริหาร  บันทักเมื่อ 02/06/2018 04:56 น.

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมพรสำราญ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาที่รับตำแหน่ง ตำแหน่ง
 1  นายวิฑูรย์ วงศ์อิน    ผู้อำนวยการ
2  นายเกียรตินัย  เหลาแก้ว    ผู้อำนวยการ
3  นายไพบูลย์  จันทร์โสดา  2551-2553   ผู้อำนวยการ
4  นายแมนพล  วรรณเพชร    รองผู้อำนวยการ
5  นายประเพียร เถลิงผล     ผู้อำนวยการ
6  นายศักดิ์ ซารัมย์   วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 2559   ผู้อำนวยการ 
7  นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์   วันที่ 31 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการ 
8      
9      

 

 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ