Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 132075 View view 3.215.79.204 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ผลงานนักเรียน  บันทักเมื่อ 23/12/2018 05:16 น.

 

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ผลการแข่งขัน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก

ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนระดับภาค 2 กิจกรรม ได้แก่

1.การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

ครูผู้สอน

1. นายประเกียรติ    การะพันธ์

2. นายสุรพงษ์    ดวงภักดีรัมย์

นักเรียน

1. เด็กหญิงพิมพร    แสงวาโท

2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    สันกลาง

3. นายธีรภัทร    ปะนาตัง

4. เด็กหญิงวรรณนิภา    ทิพย์วรรณ

5. เด็กหญิงพิชญ์ชพัด    จันที

6. เด็กหญิงกันยาพัฒน์    เวียงสิมา

7. เด็กหญิงชลธิชา    เอี่ยมอิ่ม

8. เด็กหญิงจิราพรรณ    ฝากไธสง

9. นางสาวสุจินณา    ทับไธสง

10. นางสาววรรณนิภา    ศรีหาญ

 

2.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ครูผู้สอน

1. นายอลงกรณ์    สุขสังข์

2. นายเอกวัฒน์    บัญชาเมฆ

นักเรียน

1. นายสุปวีร์    สระบัว

2. นายวีระพงษ์    จันทร์แสง

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  Tel: 044-666-227, Fax 044-666-227
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ