Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ตรา และสีประจำโรงเรียน  บันทักเมื่อ 28/01/2018 20:46 น.

 

                             ตราประจำโรงเรียน 

                                          เป็นกลีบบัวบานล้อมรอบต้นมะค่าแต้โดยกลีบบัว 

                                          หมายถึง ความรู้

                            ต้นมะค่าแต้  

                                         คือ  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                              คติธรรมประจำโรงเรียน

                                  ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งโลก

                              ปรัชญาของโรงเรียน

                                          ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม

                               อัตลักษณ์ ของโรงเรียน

                                          “ยิ้มง่าย ไหว้อ่อนน้อม”

                               อักษรย่อของโรงเรียน

                                   " ม.พ.ร. ”       

                               สีประจำโรงเรียน

                                    " สีขาว - ชมพู ”

                                                        สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์

                                       สีชมพู  หมายถึง  การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก  สามัคคี


 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ