Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 27748 View view 18.208.159.25 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลครูและบุคลากร  บันทักเมื่อ 07/08/2019 17:53 น.

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู  8  8    10  6
 3  พนักงานราชการ  2      2  
 4  ครูอัตราจ้าง    1    1  
 5  ครูพี่เลี้ยง    1    1  
6  ลูกจ้างประจำ  1    1    
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1    
   รวม  13  10  2  14  7

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู  7  8    9  6
 3  พนักงานราชการ  2      2  
 4  ครูอัตราจ้าง    1    1  
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  
6  ลูกจ้างประจำ  1    1    
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1    
   รวม  12  9  2  12  7

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู  7  8    9  6
 3  พนักงานราชการ  2      2  
 4  ครูอัตราจ้าง / ธุรการ    2    2  
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  
6  ลูกจ้างประจำ  1    1    
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1    
   รวม  12  10  2  13  7

 

 

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2561

 

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู 8  9    11  6
 3  พนักงานราชการ  3      3  
 4  ครูอัตราจ้าง / ธุรการ    2    2  
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  
6  ลูกจ้างประจำ  1    1    
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1    
   รวม  14  11  2  14    7

 

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ