Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 132077 View view 3.215.79.204 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลครูและบุคลากร  บันทักเมื่อ 17/03/2022 14:37 น.

 จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู  8  8    10  6
 3  พนักงานราชการ  2      2  
 4  ครูอัตราจ้าง    1    1  
 5  ครูพี่เลี้ยง    1    1  
6  ลูกจ้างประจำ  1    1    
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1    
   รวม  13  10  2  14  7

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู  7  8    9  6
 3  พนักงานราชการ  2      2  
 4  ครูอัตราจ้าง    1    1  
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  
6  ลูกจ้างประจำ  1    1    
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1    
   รวม  12  9  2  12  7

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู  7  8    9  6
 3  พนักงานราชการ  2      2  
 4  ครูอัตราจ้าง / ธุรการ    2    2  
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  
6  ลูกจ้างประจำ  1    1    
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1    
   รวม  12  10  2  13  7

 

 

ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2561

 

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู 8  9    11  6
 3  พนักงานราชการ  3      3  
 4  ครูอัตราจ้าง / ธุรการ    2    2  
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  
6  ลูกจ้างประจำ  1    1    
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1    
   รวม  14  11  2  14    7

 

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู 9  9    12  6
 3  พนักงานราชการ  2      2  0
 4  ครูอัตราจ้าง / ธุรการ    1    1  0
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  0
6  ลูกจ้างประจำ  1    1  0  0
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1  0  0
   รวม  14  10  2  14    7

 

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563


จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ  1        1
 2  ข้าราชการครู 9  9    12  6
 3  พนักงานราชการ  2      2  0
 4  ครูอัตราจ้าง / ธุรการ    1    1  0
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  0
6  ลูกจ้างประจำ  1    1  0  0
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1  0  0
   รวม  14  10  2  14    7

 

ข้อมูล ณ 21 กุมภาพันธ์ 2564

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
ลำดับ ประเภทตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา  หมายเหตุ
     ชาย หญิง  ต่ำกว่า ป.ตรี  ป.ตรี  ป.โท
 1  ผู้อำนวยการ    1    
 2  ข้าราชการครู 8  8    12  4
 3  พนักงานราชการ  2      2  0
 4  ครูอัตราจ้าง / ธุรการ    1    1  0
 5  ครูพี่เลี้ยง   0    0  0
6  ลูกจ้างประจำ  1    1  0  0
7  ลูกจ้างชั่วคราว  1    1  0  0
   รวม  12  10  2  15    5

 

 

ข้อมูล ณ 17 มีนาคม 2565

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  Tel: 044-666-227, Fax 044-666-227
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ