Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลนักเรียน  บันทักเมื่อ 06/08/2019 22:36 น.

 

 ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 1/2560

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1  27  25  52  2
ม.2  35  24  59  2
ม.3  30  19  49  2
รวมมัธยมต้น  92  68  160  6
ม.4  29  13  42  1
ม.5  30  12  42  1
ม.6  14  18  32  1
รวมมัธยมปลาย  73  43  116  3
รวมทั้งหมด  163  111  276  9

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560


 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2/2560 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1  27  25  52  2
ม.2  33 23  56  2
ม.3  28  18  46  2
รวมมัธยมต้น  88  66  154  6
ม.4  26  12  38  1
ม.5  23  11  34  1
ม.6  14  16  30  1
รวมมัธยมปลาย  63  39  102  3
รวมทั้งหมด  151  105  256  9

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 


 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 1/2561 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1  47  25  72  2
ม.2  27 26  53  2
ม.3  30  22  52  2
รวมมัธยมต้น  104  73  177  6
ม.4  9  18 27   1
ม.5  22  10  32  1
ม.6  15  10  25  1
รวมมัธยมปลาย  46  38  84  3
รวมทั้งหมด  150  111  261  9

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561


ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2/2561 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1  46  25  71  2
ม.2  27 25  52  2
ม.3  30  24  54  2
รวมมัธยมต้น  103  74  177  6
ม.4  7  15  22  1
ม.5  21  10  31  1
ม.6  15  10  25  1
รวมมัธยมปลาย  43  35  78  3
รวมทั้งหมด  146  109  255  9

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2/2561 (แก้ไข)

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1  46  25  71  2
ม.2  27 25  52  2
ม.3  30  24  54  2
รวมมัธยมต้น  103  74  177  6
ม.4  7  14  21  1
ม.5  21  10  31  1
ม.6  15  10  25  1
รวมมัธยมปลาย  43  34  78  3
รวมทั้งหมด  146  108  254  9

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 แก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 1/2562 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1  44  21  65  2
ม.2  45 25  70  2
ม.3  28  25  53  2
รวมมัธยมต้น  117  71  188  6
ม.4  20  18  38  1
ม.5  4  14  18  1
ม.6  21  10  31  1
รวมมัธยมปลาย  45  42  87  3
รวมทั้งหมด  162  113  275  9

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 


 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ