Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11656 View view 54.196.190.32 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
บันทักเมื่อ 16/03/2018  จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง

 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ โดยคณะครู นำนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคม มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็น

ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 61
 29/06/2018
 20:45 น.กีฬาสีภายในต้านยาเสพติด 2561
 22/06/2018
 04:43 น.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/61
 28/05/2018
 12:20 น.การประเมินผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 20/03/2018
 16:09 น.การนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 32
 16/03/2018
 06:11 น.กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
 16/03/2018
 11:58 น.มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
 10/03/2018
 10:34 น.กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
 23/01/2018
 15:44 น.กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง
 23/01/2018
 22:29 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ