Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 106434 View view 54.234.191.202 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่ 11
บันทักเมื่อ 08/09/2021  จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง

 ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่๑๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ระลอกใหม่  ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนเมษายนนั้น จนถึงบัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และได้สร้างความตึงเครียดให้กับสังคมโดยรวม ทางโรงเรียนเข้าใจดีต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าได้สร้างความตึงเครียดให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูผู้สอนด้วย และได้ประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า หากยังจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ จะยิ่งสร้างความเครียดให้ทุกภาคส่วนมากขึ้นไปอีก อีกทั้งโรงเรียนได้มีนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา สำหรับสัดส่วนคะแนนการวัดและประเมินผลที่ให้มีความหลากหลายระหว่างการเรียนการสอนแล้ว เช่น แบบฝึกหัด การทดสอบย่อยระหว่างเรียน การบ้านและภาระงานต่าง ๆ ทำให้โรงเรียนมั่นใจว่านักเรียนได้รับความรู้ที่เพียงพอ เนื่องจากได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ระหว่างเรียน และใช้เวลาสำหรับการบ้านและภาระงานต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเครียดในการเตรียมตัวสอบและบรรเทาสภาพจิตใจของทุกคนในสถานการณ์นี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 30/10/2021
 14:36 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่ 11
 08/09/2021
 08:29 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่ 10
 03/09/2021
 20:01 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญฉบับที่9
 29/08/2021
 06:03 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่2
 08/01/2021
 19:45 น.ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่1
 03/01/2021
 19:43 น.น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 14/10/2020
 16:29 น.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนมัธยมพรสาราญ
 30/09/2020
 10:41 น.ค่ายวัยใส
 19/09/2020
 07:24 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  Tel: 044-666-227, Fax 044-666-227
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ