Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 132069 View view 3.215.79.204 rss feed
 
 
หน้าหลัก > อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา


จัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้าบ้านเรา ม.พ.ร. ครั้งที่1" เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสได้พบปะพ

 15/06/2022 :  14:13 น.


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 11/05/2022 :  16:31 น.


แนะนำครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565

 06/04/2022 :  00:54 น.


ประชุมหารือเตรียมประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 01/04/2022 :  22:22 น.


เด็กหญิงปาณัทดา อาปะโม

 31/03/2022 :  23:22 น.


นางสาวพิมพ์พิชญ์ ขันทอัต (ครูพิมพ์) ครูผู้ช่วย

 31/03/2022 :  21:58 น.


การรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และม.4 เทอม1/65

 30/03/2022 :  21:55 น.


ยินดีกับคุณครูประกายแก้ว พาเจริญ ได้รับคำสั่งย้าย

 30/03/2022 :  21:49 น.


ประชุมประจำเดือนมีนาคม

 28/03/2022 :  21:24 น.


วันที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำ

 22/03/2022 :  11:03 น.


โรงเรียนมัธยมพรสำราญ จัดกิจกรรม "พิธีมอบประกาศนียบัตรและบายศรีสู่ขวัญ" แสดงความยินดี สู่ความสำเร็จ ส

 16/03/2022 :  15:12 น.


สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา2/2564

 14/03/2022 :  18:17 น.


การตรวจ ATK ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

 11/03/2022 :  05:35 น.


อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมพรสำราญ จำนวนกว่า 40 คน หลักสูตรที่ใช้อบรม

 05/03/2022 :  05:06 น.


การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 03/03/2022 :  14:50 น.


นางปาณิสรา เสนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ แนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโ

 28/02/2022 :  21:43 น.


ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียนการสอน

 28/02/2022 :  21:41 น.


กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2564

 19/02/2022 :  15:12 น.


ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต

 16/02/2022 :  16:26 น.


โรงเรียนธนาคารธกส

 15/02/2022 :  20:52 น.


โรงเรียนมัธยมพรสำราญยินดีต้อนรับ ผอ.ปาณิสรา เสนาพันธ์ ด้วยความยินดียิ่ง

 15/02/2022 :  20:00 น.


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)

 13/02/2022 :  08:59 น.


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ได้รับเกียรติจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เป

 08/02/2022 :  11:14 น.


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" ครั้งที

 08/02/2022 :  10:55 น.


องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ให้เจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO

 08/02/2022 :  10:30 น.


มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภา

 26/01/2022 :  11:33 น.


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชึ้นม.6ที่ได้ศึกษาต่อ

 09/01/2022 :  07:30 น.


สอบกลางภาค 2/2564

 28/12/2021 :  12:36 น.


พิธีมอบเกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี 2564

 28/12/2021 :  12:08 น.


การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด

 14/12/2021 :  12:59 น.


สภานักเรียนและคณะครูรับเกียรติบัตร "การประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ Best Practice"

 08/12/2021 :  13:58 น.


ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 05/12/2021 :  20:23 น.


๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 05/12/2021 :  05:32 น.


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

 26/11/2021 :  09:03 น.


บรรยากาศตอนเช้าเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธงเวรวันอังคาร

 23/11/2021 :  18:17 น.


เปิดเรียนOnsite ภาคเรียนที่ 2/2564

 23/11/2021 :  18:09 น.


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Asses

 12/11/2021 :  19:40 น.


กิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (Open House 2021)

 12/11/2021 :  18:46 น.


ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูนพณัฐ มุ่งพูนกลาง ที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 11/11/2021 :  13:24 น.


ครูนพณัฐ มุ่งพูนกลาง (ครูเบียร์) ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 10/11/2021 :  14:56 น.


บันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA

 06/11/2021 :  17:06 น.


กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 06/11/2021 :  17:03 น.


ประชุมเปิดภาคเรียนที่2/2564

 31/10/2021 :  09:27 น.


เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม

 12/10/2021 :  13:24 น.


นักเรียนโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ชั้นม.1-ม.6 อายุตั้งแต่ 12-18 ปี สมัครใจเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโรคโ

 09/10/2021 :  19:43 น.


กำหนดแนวทางการประเมินผลปลายภาค

 20/09/2021 :  19:45 น.


ครูที่ปรึกษาจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

 08/09/2021 :  08:33 น.


ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

 29/08/2021 :  05:58 น.


การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 17/06/2021 :  16:47 น.


ม.3 (O-NET)ที่สนามสอบโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

 13/03/2021 :  09:37 น.


การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

 11/03/2021 :  21:54 น.


คุณครูพิชญานิน ไกรสกุล (ครูปุยนุ่น) มาบรรจุ

 17/02/2021 :  06:07 น.


จดหมายข่าว

 10/02/2021 :  06:29 น.


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 10/02/2021 :  06:20 น.


ชุมนุมศิลปะ

 04/02/2021 :  14:05 น.


การนิเทศ ติดตาม บูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 02/02/2021 :  05:55 น.


ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายเพื่อเป็นศิริมงคล

 05/01/2021 :  18:52 น.


คุณจุฬาลักษณ์ ปูรณะปัญญา ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

 25/12/2020 :  22:36 น.


รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

 25/12/2020 :  17:20 น.


มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 23/12/2020 :  19:02 น.


ประชุมเตรียมกีฬาสี

 21/12/2020 :  23:38 น.


สวัสดีคุณครู 63

 21/12/2020 :  23:27 น.


แนะแนวการศึกษาต่อจากคณะครูวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 17/12/2020 :  11:39 น.


มอบกระติกน้ำให้คณะสี

 17/12/2020 :  11:34 น.


ครูจินตนา ศรีสุข กล่าวลานักเรียนย้ายไปโรงเรียนใหม่

 15/12/2020 :  07:11 น.


ครูจินตนา ศรีสุขย้าย

 15/12/2020 :  06:33 น.


พิธีปิดและสวนสนามการฝึกภาคปกติของ นศท. ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสะแกพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

 26/11/2020 :  05:24 น.


มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 03/11/2020 :  10:36 น.


นิเทศการสอนปีการศึกษา 1/2563

 02/11/2020 :  17:36 น.


โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรสำราญ

 29/10/2020 :  10:05 น.


นักเรียนได้รับทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

 27/10/2020 :  11:31 น.


วันปิยมาหาราช

 25/10/2020 :  22:11 น.


นักเรียนที่มีผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ได้คะแนนเต็มในรายวิชาต่างๆ

 19/10/2020 :  09:20 น.


เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติวิปัสสนาและพัฒนาครูตามแนววิธีพุทธ

 16/10/2020 :  20:46 น.


พ.ต.ต.ณิชธร ปูรณะปัญญา สว.ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. บุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษา

 16/10/2020 :  20:37 น.


การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ งามเลิศล้ำตามแนวทางวิถีวุทธ สำหรับ

 15/10/2020 :  19:27 น.


พิธี​วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

 14/10/2020 :  16:20 น.


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 13/10/2020 :  21:27 น.


พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

 13/10/2020 :  17:02 น.


การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยอัลบั้มการประเมินการเตรียมความพร้อมแล

 11/10/2020 :  05:29 น.


ค่ายธรรม วัยใส

 19/09/2020 :  07:26 น.


โครงการอบรมนักเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอ้วน ประจำปีงบประมาณ 2563

 21/08/2020 :  13:39 น.


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 12/08/2020 :  11:05 น.


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 28/07/2020 :  12:58 น.


แห่เทียนพรรษา63

 14/08/2020 :  04:47 น.


แห่เทียนพรรษา63

 05/07/2020 :  20:53 น.


การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 27/06/2020 :  08:44 น.


จดหมายข่าว ฉบันที่ 2 รอบรั้ว ขาว-ชมพู

 18/05/2020 :  21:54 น.


ผอ.ประเสริฐ ศรีแสนปาง มารับตำแหน่ง

 22/03/2020 :  23:06 น.


๕ ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ

 06/12/2019 :  13:07 น.


รางวัลครูดีเด่น ปี62

 03/12/2019 :  09:07 น.


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

 28/11/2019 :  18:00 น.


รับมอบคอมพิวเตอร์

 23/11/2019 :  05:42 น.


โครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด

 28/08/2019 :  14:19 น.


ขยายผลDLTV/DLIT

 28/08/2019 :  14:07 น.


มอบช่อดอกไม้ครูผู้ช่วย

 26/08/2019 :  16:54 น.


ครูผู้ช่วย(สุเมธ)

 25/08/2019 :  17:38 น.


รองชนะเลิศอันดับ1 เปตอง18ปีชายคู่

 20/08/2019 :  05:49 น.


นักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันคณิตศาสตร์

 16/08/2019 :  21:27 น.


นักเรียนรับเกียรติบัตรฟุตซอลชาย 18 ปี

 16/08/2019 :  21:25 น.


ประเมิน ก.ต.ป.น. 62

 16/08/2019 :  21:24 น.


โครงการอบรมวัยรุ่นไทยห่างไกลการตั้งครรภ์ "Stop Teen mom"

 14/08/2019 :  13:17 น.


ครูรับเกียรติบัตร

 14/08/2019 :  13:13 น.


วันวิทยาศาสตร์

 12/08/2019 :  13:50 น.


วันภาษาไทย

 12/08/2019 :  13:33 น.


ถวายพระพรชัยมงคลวันแม่แห่งชาติ

 12/08/2019 :  13:30 น.


วันแม่แห่งชาติ

 12/08/2019 :  13:27 น.


วันแม่แห่งชาติ

 12/08/2019 :  12:17 น.


ทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 06/08/2019 :  15:48 น.


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 05/08/2019 :  14:00 น.


ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

 05/08/2019 :  13:50 น.


สอบกลางภาค 1/2562

 01/08/2019 :  07:53 น.


สอบกลางภาค 1/2562

 01/08/2019 :  07:49 น.


ครูที่ปรึกษาม.1/1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

 05/06/2019 :  06:14 น.


ห้องสมุดปรับปรุงใหม่

 05/06/2019 :  05:27 น.


คณะครู

 05/06/2019 :  04:40 น.


ประชุมเตรียมเปิดเทอม

 12/05/2019 :  20:35 น.


ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1

 02/05/2019 :  06:57 น.


ประเมินครูผู้ช่วย

 22/03/2019 :  10:34 น.


กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

 24/02/2019 :  05:40 น.


วันคริสต์มาส

 29/12/2018 :  22:22 น.


ครูดีเด่น

 23/12/2018 :  21:36 น.


มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

 14/12/2018 :  16:05 น.


กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์

 14/12/2018 :  16:01 น.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 13/12/2018 :  06:44 น.


ครูยุทธพิชัยทำงานวันแรก

 11/12/2018 :  16:12 น.


ครูบรรจุใหม่

 10/12/2018 :  21:06 น.


ครูสมพงษ์ โคมร้าย ย้าย

 10/12/2018 :  20:51 น.


จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ

 09/12/2018 :  06:04 น.


ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 คีตะมวยไทย

 09/12/2018 :  05:56 น.


ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68

 09/12/2018 :  05:51 น.


สอบธรรมสนามหลวง

 09/12/2018 :  05:40 น.


วันพ่อแห่งชาติ

 09/12/2018 :  05:32 น.


อบรมบันทึกการปฏิบัติงาน Logbook

 04/12/2018 :  05:12 น.


ประเพณีลอยกระทง

 04/12/2018 :  05:00 น.


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561

 04/12/2018 :  04:22 น.


ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ

 04/12/2018 :  05:21 น.


ประชุมเตรียมเทอม2/2561

 11/10/2018 :  04:30 น.


ครูบรรจุใหม่

 01/10/2018 :  21:52 น.


ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 28/09/2018 :  19:49 น.


การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

 27/09/2018 :  22:48 น.


อบรมโครงการรักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม

 20/09/2018 :  15:55 น.


ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร

 12/09/2018 :  09:56 น.


อบรมโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS)

 25/08/2018 :  20:11 น.


โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 17/08/2018 :  20:29 น.


กิจกรรมวันอาเซียน

 13/08/2018 :  20:32 น.


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 13/08/2018 :  20:13 น.


กิจกรรมวันภาษาไทย

 07/08/2018 :  06:38 น.


กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 07/08/2018 :  06:32 น.


การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 8

 06/08/2018 :  15:32 น.


แห่เทียนเข้าพรรษา

 29/07/2018 :  07:04 น.


โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข

 20/07/2018 :  22:05 น.


สอบกลางภาค 1/2561

 18/07/2018 :  14:27 น.


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2561

 29/06/2018 :  20:16 น.


วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 27/06/2018 :  05:35 น.


กีฬาสี 2561

 22/06/2018 :  04:32 น.


พิธิไหว้ครูปีการศึกษา 61

 08/06/2018 :  20:02 น.


สวัสดีคุณครู 61

 05/06/2018 :  07:30 น.


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 31/05/2018 :  11:34 น.


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2561

 26/05/2018 :  22:53 น.


ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานม.1

 10/05/2018 :  18:36 น.


อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว OECD หรือ PISA

 07/04/2018 :  20:55 น.


ครูกานต์ หมวดใหม่ได้อุปสมบท

 03/04/2018 :  20:27 น.


โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ STEM

 03/04/2018 :  19:59 น.


การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

 03/04/2018 :  19:24 น.


สอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1

 30/03/2018 :  20:36 น.


รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

 29/03/2018 :  09:07 น.


ประเมินครูผู้ช่วย

 28/03/2018 :  06:28 น.


การประเมินผลงานดีเด่น ระดับเงิน ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 20/03/2018 :  16:10 น.


จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

 16/03/2018 :  10:24 น.


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

 16/03/2018 :  06:07 น.


การนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 32

 15/03/2018 :  16:47 น.


ทัศนศึกษา 2560

 10/03/2018 :  10:01 น.


ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

 07/03/2018 :  18:28 น.


แนะแนวการศึกษาต่อ

 19/02/2018 :  19:08 น.


เปิดบ้านนิทรรศการวิชาการ

 16/02/2018 :  15:47 น.


ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกจบการศึกษา 2560

 12/02/2018 :  20:49 น.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 07/02/2018 :  15:18 น.


อากาศหนาวมากมัธยมพรสำราญ

 06/02/2018 :  20:39 น.


ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (คณิตศาสตร์)

 06/02/2018 :  20:22 น.


ประชุมประจำเดือนมกราคม 2561

 30/01/2018 :  16:15 น.


คนดี คนเก่ง พฤติกรรมดีเยี่ยมประจำเดือนมกราคม 61

 29/01/2018 :  17:11 น.


มอบเกียรติบัตร Pre O-Net

 29/01/2018 :  17:05 น.


"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)"

 29/01/2018 :  17:02 น.


จิตอาสา ทำความสะอาดโรงเรียน

 24/01/2018 :  20:49 น.


จิตอาสา

 24/01/2018 :  15:31 น.


นิเทศการสอนเทอม 2/2560

 23/01/2018 :  15:40 น.


ซ้อมร้องเพลง

 23/01/2018 :  15:38 น.


ซ้อมกิจกรรมลูกเสือ

 22/01/2018 :  15:59 น.


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 22/01/2018 :  14:56 น.


นิเทศการสอนครูจันทร์นิภา จีบไธสง

 22/01/2018 :  11:47 น.


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แนะแนวศึกษาต่อ

 22/01/2018 :  11:37 น.


กิจกรรมวันครู 61

 21/01/2018 :  21:45 น.


อบรมเทคนิคการพัฒนา Web Application

 21/01/2018 :  21:36 น.


พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บริหารและครูดีเด่น

 20/01/2018 :  19:35 น.


สร้างฐานเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

 20/01/2018 :  19:13 น.


อบรมการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสถานศึกษา

 19/01/2018 :  22:36 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  Tel: 044-666-227, Fax 044-666-227
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ